Глобиха с хиляда лева Община Брезник за превишение на индивидуалните емисионни ограничения от канализационната система на града

Наказателно постановление е наложено на Община Брезник след извършен емисионен контрол върху състоянието на отпадъчни води, съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Чрез наказателното постановление е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Постановлението е издадено на основание член 200, алинея 1, точка 6 от Закона за водите. Нарушението е установено от експерти на инспекцията по време на контролна проверка, извършена през месец ноември 2020 година.

При проведен емисионен контрол върху състоянието на отпадъчните води, генерирани от канализационната система на град Брезник е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения, които са заложени в издаденото на Общината разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Превишението е по показател „биологична потребност от кислород за 5 дни“, поясниха за Zapadno.com от пресцентъра на Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Виж също...

Loading...