Глобиха с хиляда лева Община Трън заради неразтворими вещества от канализацията на града в река Ерма

Наказателно постановление е било издадено на Община Трън за превишаване на индивидуални емисионни ограничения на основание член 200, алинея 1, точка 6 от Закона за водите, съобщиха от Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите-София.

Чрез наказателното постановление на Общината е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. При проведен емисионен контрол на канализационната система на Трън е установено, че Общината не е изпълнила задължението си да поддържа необходимото качество на заустваните отпадъчни води от канализационната мрежа на града във водоприемника, който е река Ерма. Това не е било в съответствието с условията на издаденото на Община Трън разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Превишението е по показател „неразтворими вещества“, поясниха за Zapadno.com от пресцентъра на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите-София.

Нарушението е установено по време на контролната дейност на инспекцията, извършена през месец ноември 2020 година.

Виж също...

Loading...