Най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение е отчетена през месец ноември

Равнището на регистрирана безработица в страната през ноември е 6,7 %. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 година. Агенцията по заетостта отчита спад на безработицата от 0,2 процентни пункта в сравнение с предходния месец октомври и ръст с 0,9 пункта спрямо година по-рано. В края на месец ноември регистрираните безработни в Бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са били 218 840, което е с 9 069 лица по-малко от октомври. На годишна база увеличението е с 29 366 лица.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 29 105 безработни лица. Освен тях, други 558 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. През ноември броят на започналите работа безработни лица достигна 17 343, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 13 %. През изминалия месец 370 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез Бюрата по труда. От започналите работа 87,5 % са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25,5 % от всички започнали работа, следвани от търговията – с 16,3 %, хотелиерството и ресторантьорството – 8,0 %, държавното управление – 6,3 %, строителството – 5,3 %, и други.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 165 безработни лица от рисковите групи – 412 по програми и мерки за заетост и 1 753 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 6 804 лица, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 683 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или и 80/20 осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хиляди заети лица от май до края на ноември. В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 274 безработни лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 386, които са с 9,3 % повече от тези, заявени през ноември 2019 година. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (36,3 %), следват административните и спомагателните дейности (12,8 %), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,8 %),  хотелиерството и ресторантьорството (7,2 %), строителството (7,2 %) и държавното управление (5,4 %).

Най-търсените професии през месецa са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други); персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и други.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...