Чистотата на брезничани за 2021 година струва близо 340 хиляди лева, а по селата – над 158 хиляди лева

Общо 497 899 лева са заложени в план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортиране до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Брезник за 2021 година. План-сметката предстои да бъде разглеждана и гласувана от Общински съвет-Брезник на предстоящо заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Документът беше публикуван на сайта на Община Брезник за обществено обсъждане в 30-дневен срок. Въпреки това към момента няма постъпили писмени предложения за изменения или допълнения и дори възражения. На заинтересованите лица е дадена възможност да изразят становище. През месец октомври стана ясно, че таксата за битови отпадъци в Брезнишко ще се увеличи от 2021 година. Какви са причините и какво ще е увеличението, може да прочетете по темата в публикацията: Кметът на Брезник: „Не мога да разбера тези, които искат да им се чисти всяка седмица“, проблемите с боклука продължават, такса смет се вдига.

От план-сметката става ясно, че разходите за поддържането на чистотата в община Брезник ще бъдат в размер на 497 899 лева. В тази сума са включени 10 хиляди лева за осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт. Сметосъбирането и транспортирането до съоръжения за третирането им ще струва 199 689 лева, в това число 57 127 лева за фонд “Работна заплата” с държавно обществено осигуряване за 6 служители. Други 158 701 лева са заложени за поддържането и експлоатацията на регионално депо за битови отпадъци. В тази сума са включени 2 260 лева за отчисления по член 60 от Закона за управление на отпадъците и още 141 450 лева по член 64 от Закона за управление на отпадъците. Поддържането чистотата на територии за обществено ползване ще струва 129 500 лева. В тези средства са заложени парите за фонд “Работна заплата” и осигуровки за 8 служители.

Разходите за чистотата в град Брезник ще са общо 339 488 лева, от които 113 823 лева за сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им. За осигуряването на нови съдове за смет са заложени 5 700 лева, а 90 465 лева са средствата за регионалното депо, до което се транспортират отпадъците. Поддържането на чистотата на територии за обществено ползване ще струва 129 500 лева.

Чистотата в малките населени места в общината ще струва общо 158 411 лева. Средствата са разделени по групи села. За осигуряването на съдове за смет в селата Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци и Кошарево сумата е 2 500 лева. Сметосъбирането и транспортирането до съоръжения и третирането им от тези населени места ще струва 49 930 лева. Таксата за регионалното депо е 39 678 лева. Цялата сума за чистотата в осемте брезнишки села за 2021 година е 92 108 лева.

Далеч по-малко са средствата за чистотата в селата Банище, Ръждавец, Страньовци, Душинци, Долна Секирна и Горна Секирна – 22 095 лева. В тези пари са заложени 600 лева за осигуряване на съдове за смет, 11 973 лева за сметосъбиране и транспортиране до съоръжения и третирането им и останалите 9 522 лева за регионалното депо.

За селата Ребро, Кривонос, Брезнишки извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица чистотата ще струва 44 208 лева. Осигуряването на нови съдове за смет в тези села ще бъде в размер на 1 200 лева. За сметосъбирането и транспортирането до съоръжения и третирането им заложените средства са 23 963 лева, а таксата за регионалното депо – 19 045 лева.

В план-сметката са записани още размерът на таксата за битови отпадъци по населени места, честота на извозване и други. На 18 декември общинските съветници на Брезник трябва да излязат с решение по темата.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...