Община Брезник ще отпусне до 50 хиляди и 500 лева за храни за социалния патронаж и млечната кухня

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детската млечна кухня в град Брезник е обявена от Община Брезник.

Срокът на изпълнение е 12 месеца, считано от 1 януари до 31 декември 2021 година. Хранителните продукти ще се финансират със средства от бюджета на Домашния социален патронаж и детската млечна кухня. Максималната допустима стойност на поръчката е до 50 500 лева с ДДС.

В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в това число всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи, става ясно от указанията.

Виж също...

Loading...