Жители на Брезник не са възразили срещу увеличението на таксата за събиране и извозване на битови отпадъци

Общински съвет-Брезник прие план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортиране до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в общината 2021 година. Решението за това беше гласувано на заседанието на 18 декември, предаде репортер на Zapadno.com.

През следващата година таксата за сметосъбиране и сметоизвозване ще се увеличи. Читателите на Zapadno.com вече се запознаха с подробностите по темата за предстоящото увеличение от 30 % за селата и 20 % за града. Прочетете още в публикацията: Кметът на Брезник: „Не мога да разбера тези, които искат да им се чисти всяка седмица“, проблемите с боклука продължават, такса смет се вдига. Средствата, необходими за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортиране до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Брезник 2021 година, възлизат на 497 899 лева. Разходите за чистотата в град Брезник ще са общо 339 488 лева, за селата в общината – 158 411 лева. Прочетете още по темата в публикацията: Чистотата на брезничани за 2021 година струва близо 340 хиляди лева, а по селата – над 158 хиляди лева.

В законовия срок обществеността в община Брезник имаше възможност за изразяване на мнения и становища по предстоящото увеличение. Въпреки тази възможност никой не е изразил мнението си в общинската администрация. “Приетият вариант беше публикуван на 27.10.2020 г. на сайта на Община Брезник за обществено обсъждане в 30-дневен срок. Към момента няма постъпили писмени предложения за изменения или допълнения, възражения, като е дадена възможност заинтересованите лица да изразят становище.”, пише в докладната от кмета на община Брезник до Общинския съвет във връзка с определянето на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година.

Виж също...

Loading...