За 2020 година област Перник се нарежда на второ място в страната по брой на домакинствата с достъп до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2020 година показват, че 83,4 % от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 78,9 %, като е отбелязан ръст от 14,6 процентни пункта спрямо предходната година. За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил над два пъти, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 година област Перник се нарежда на второ място в страната, след област София-столица (90,8 %). Най-малък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Видин – 44,8 %. Резултатите показват, че през 2020 година относителният дял на лицата в областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната власт, е 22,9 %, при средно за страната 26,9 %. По този показател област Перник е на 13-то място в страната. Най-висок е относителният дял на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация в област София-столица – 50,3 %, а най-нисък в област Добрич – 3,7 %.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...