Използването на интернет в област Перник продължава да расте, близо 80 % от населението е в мрежата

През текущата година 75,9 % от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 1,7 процентни пункта. През 2020 година 75,5 % от мъжете и 76,2 % от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-висок от средния за страната по пол, съответно с 4,9 и 8,4 процентни пункта. Най активни потребители на интернет са лицата с висше образование – 86,2 %.

Виж също...

Loading...