Обществената трапезария в Брезник храни крайно нуждаещи се жители с четири различни менюта

Обществената трапезария в Брезник вече ще бъде местна дейност към Общината. Решение за това е приел Общински съвет-Брезник по време на извънредно заседание, провело се в началото на месеца, научи Zapadno.com.

На заседанието присъстващите общински съветници са разгледали докладна относно вземане на решение за определяне дейността по предоставяне на обществената трапезария като местна дейност. Съветниците са били запознати от заместник-кмета на община Брезник Мария Добревска защо се изисква такова решение. “Наложи се свикване на извънредното заседание, защото е необходимо решение на Общинския съвет за определяне на обществената трапезария като местна дейност. Във връзка с новия закон, трапезарията е целева програма, не социална услуга. На миналата сесия взехте решение за периода  на програмата – за 2021 година. Сега се иска още едно решение – да бъде обявена като местна дейност. Срока за подаване на документи е 10 декември затова даваме предварително изпълнение на решението. Обслужваме 50 души безплатно. Има нуждаещи се, самотни, бедни. Призовавам ви да вземете решението и да окомплектоваме документацията. Не е нужно да чакаме крайния срок. Средствата са намалени и документите се разглеждат по реда на подаването.”, е разяснила Мария Добревска.

Част от общинските съветници са предложили да бъдат включени повече хора към услугите на обществената трапезария. Заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска е отговорила, че това са възможностите на кухнята, за да не се влошава качеството. За използване на услугите на обществената трапезария се прави подбор на желаещите, а процедурата винаги се обявява. “За повече потребители трудно ще се справим. Готвят се четири различни менюта. Обхванати са наистина крайно нуждаещи се. Качеството на храната е на добро ниво.”, пояснила е Мария Добревска.

С 10 гласа “за” Общински съвет-Брезник е дал съгласието си от 1 януари 2021 година Общината да разкрие местна дейност „Обществена трапезария в община Брезник“.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...