Над 400 родители в област Перник ще получат месечна целева помощ от държавата заради обявената извънредна епидемична обстановка

От днес в област Перник започна изплащането на месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

„379 489 лева е сумата, която е наредена по сметките, посочени в заявленията, на 455 правоимащи родители и техните семейства от дирекциите „Социално подпомагане“ в областта“, посочи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Перник Ивайла Касърова.

„Това е поредната мярка, която правителството прилага за спазване с последиците от COVID-19. Подкрепят се семействата с деца до 14 години. На нея ще могат да разчитат родителите, които не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност за платен годишен отпуск“, сподели областният управител инженер Емил Костадинов.

Право на новата помощ имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна получават и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната, която за 2020 година е 610 лева.

Месечната помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.

Виж също...

Loading...