За рехабилитация на горски път в района на “Държавно горско стопанство-Брезник” е изготвен проект

През 2020 година Югозападното държавно предприятие изпълни и финализира редица обекти, финансирани със средства от фонд „Инвестиции в горите”. Изготвени са проекти за основен ремонт и рехабилитация на трайни горски пътища с обща дължина 47 километра и 300 метра в държавните горски стопанства в Брезник, Петрич, Дикчан и Сандански. Предстои издаване на разрешения за строеж от съответните общински администрации и стартиране на ремонтни дейности, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Завършено е изграждането на 19 километра нови пътища, както и ремонт и рехабилитация на 23 километра съществуваща горска пътна мрежа. Възстановяват се изградени преди 40 – 50 години технико-укрепителни съоръжения, които са с изцяло обществена полза, тъй като защитават населените места от наводнения, свлачища и ерозия.

В рамките на предвидения финансов ресурс от 300 000 лева, до момента са закупени 87 частни поземлени имота в горски територии. След отправени покани до собствениците на първите 127 класирани имота, са регистрирани откази от сделка за 31 имота, а останалите 9 ще бъдат закупени до средата на месец януари. Общо 159 са частните горски имоти на територията на Югозападното държавно предприятие, допуснати и класирани на втори етап във втората кампания за закупуване от държавата.

Виж също...

Loading...