През 2020 година държавното горско стопанство в Трън не е изоставало с реализирането на дървесина

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения в обхвата на Югозападното държавно предприятие за 2020 година е общо 1 115 917 кубически метра. Сключените договори за продажба на стояща дървесина на корен и добив на дървесина през годината са в размер на 1 457 820 кубически метра, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Към средата на декември са реализирани общо 1 008 068  кубически метра, или се отчита 90 % изпълнение на планираното за годината количество. Общата реализация на дървесина от териториалните поделения е със 102 814 кубически метра по-малко от отчетените количества дървесина за същия период на 2019 година. Констатираното изоставане се дължи на свиването на пазара вследствие обявеното на 13 март 2020 година извънредно положение, както и на продължаващата епидемиологична обстановка. Въпреки това има териториални поделения, в които реализацията на дървесина се осъществяваше в график (Гоце Делчев, Гърмен, Дикчан, Добринище, Земен, Катунци, Кюстендил, Места, Невестино, Осогово, Самоков, Симитли, Трън и други).

За годината най-голям дял от реализираната дървесина е чрез продажба на стояща дървесина на корен – 62 %, следва продажбата на прогнозни количества дървесина от временен склад и добита дървесина на временен склад – 20 %. Продажбата на добита дървесина от временен склад по ценоразпис е 18 %.

Към началото на декември териториалните поделения са предоставили 154 787 пространствени кубически метра дърва за огрев на 19 508 домакинства. По-голямата част от желаещите лица вече са закупили дърва, но се наблюдава значително намаление на търсенето спрямо 2019 година. Основната причина за това е, че домакинствата вече предпочитат да се отопляват с други алтернативни източници, като газ, пелети и други. Основното търсене на дърва за огрев е в населените места от планинските райони. Въпреки всичко териториалните поделения винаги имат готовност за осигуряване на допълнителни количества за физически лица.

Виж също...

Loading...