Трус в развитието на туризма в Трънско, но селата се оживиха покрай коронавируса

Отминаващата 2020 година се е оказала неблагоприятна за развитието на туризма в община Трън покрай пандемията около коронавируса COVID-19. За сметка на това пък трънските села са се изпълнили с хора. Това стана ясно от отговор на кмета на община Трън Цветислава Цветкова на запитване на Zapadno.com.

Противоепидемичните мерки, които бяха наложени по-рано през годината, не са оказали влияние на изпълнението на инвестиционната програма, поясни кметът Цветислава Цветкова. “2020 година, както и за другите общини беше трудна, от гледна точка на извънредната епидемична обстановка. Мерките срещу разпространението на заразата намалиха значително туристическия поток в общината, затварянето на обектите за посещения до лятото, както и местата за настаняване, хранене и развлечения предизвикаха допълнителен трус в развитието на туристическия сектор в общината. В същото време е видна тенденцията за оживяване на селата от хора, пренесли работата си в къщи. Мерките не попречиха на изпълнението на инвестиционната ни програма за годината. За празнично настроение на жителите и гостите на Трън отново имаме една от най-стилните коледни украси. Светна за пореден път елхата на площада.”, каза за Zapadno.com кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

На въпроса какво успя да постигне общинската администрация от поставените за настоящата година цели, кметът отговори: “Изпълнени на 100 % са обектите за строителство от капиталовите разходи за 2020 година, въведоха се мерки за енергийна ефективност на детската градина, подменихме дограмата на центровете за настаняване от семеен тип, направихме по привлекателен и практичен парка за отдих на Ждрелото на река Ерма. Продължи рехабилитацията на общински улици, изградиха се подпорни стени, ремонтиран бе покрива на спортната зала на улица “Тако Пеев”. Започна изпълнението на укрепването на свлачището на пътя за село Банкя. Стартира изпълнението на големия ни проект за рехабилитация и реконструкция на четири улици в град Трън и една в село Филиповци по мярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, който се очаква да приключи през пролетта на 2021 година. Дадохме старт и на проекта за рекултивация на закритото от години общинска депо.”, поясни кметът Цветислава Цветкова.

През 2020 година Община Трън не е успяла да намери финансиране на довеждащия водопровод за град Трън. Въпреки това в пограничната община са изпълнени или стартирали значими проекти за местната общност. Сред тях е големият проект, финансиран с европейски средства, за рехабилитация и реконструкция на четири улици в град Трън и една в село Филиповци по мярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, който се очаква да приключи през пролетта на 2021 година. “Сключихме договор през 2020 година и стартира проекта за рекултивация на депото, който се финансира от Oперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020 година по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” Цитираните проекти са процес на изпълнение. В социалната сфера работят три проекта с бенефициент Община Трън, два от които в партньорство с Община Земен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. По отношение на програмите за заетост към същата оперативна програма и средства от Национален план за действие по заетостта сме партньори Агенция по заетостта чрез дирекция “Бюро по труда”-Перник. Текущите проекти продължават. Съдействаме за популяризиране на противоепидемичните мерки чрез здравни медиатори и други.”, каза кметът на Трън Цветислава Цветкова.

Виж също...

Loading...