Изплащат компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова, съобщиха от правителствената информационна служба.

В точка първа от дневния ред на заседанието правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 от 2020 година. Промените предвиждат удължаване срока на действие на мярката, известна като 60 : 40, до 31 март 2021 година.

Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 година са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание член 173а от Кодекса на труда – неплатен отпуск, или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 година.

Размерът на подкрепата от държавата остава 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 година. До 15 януари 2021 година работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 година. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства, необходими за реализация на мярката ще бъдат за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт. Социалните партньори принципно подкрепят проекта на Постановление.

В допълнителна точка втора Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 325 от 2020 година, което предвижда изплащането на компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни.

Съгласно предложените изменения от 1 януари 2021 година хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75 % от осигурителния им доход за месец октомври 2020 година. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Предвижда се мярката да има действие до 31 март 2021 година, като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни ползван неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на съответната дейност. Финансовите средства, необходими по мярката са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Социалните партньори единодушно подкрепят проекта на Постановление.

Виж също...

Loading...