Проверки в гори на Брезнишко и Трънско завършиха с 20 съставена акта за нарушения, установени от горски стражари

През 2020 година горски стражари общо 20 акта на териториите на държавните горски стопанства в общините Брезник и Трън. Наложените санкции и глоби възлизат на малко над 2 хиляди лева, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Регионална дирекция по горите-Кюстендил.

За периода от 1 януари до началото на месец декември на 2020-та година служителите на Регионална дирекция по горите-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на дирекцията са извършили 13 807 броя проверки. Спрямо 2019-та, през 2020-та година броят на извършените проверки е повишен със 123 %.

Проверките са насочени към обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина – 947 броя; обекти за добив на дървесина – 3 621 броя. През годината са проверени още 6 222 превозни средства, ловци, риболовци и други физически лица. Общо съставени актове за установяване на административни нарушения за посоченият период на 2020-та година на територията на Регионална дирекция по горите-Кюстендил са 282 броя.

За област Перник административнонаказателните производства, образувани с актове за установяване на административни нарушения са общо 120 броя с начислени суми в общ размер на 7 340 лева. Влезлите в сила наказателни постановления са 73 броя, а тези които чакат връчване, съдебно решение, издаване на наказателно постановление или резолюция са 39 броя.

През 2020 година след извършени проверки от служители на Регионална дирекция по горите-Кюстендил, при които са установени данни за престъпления, са изпратени общо 18 броя преписки до съответните Районни прокуратури за разглеждане по компетентност.

Статистиката показва, че общият брой на съставените актове за установяване на административни нарушения в общините Брезник и Трън от горски инспектори на Регионална дирекция по горите и служители на държавните горски стопанства от началото на 2020 година до 1 декември са 20. Наложените санкции и глоби  в държавен горски фонд са на стойност около 2 100 лева. И обезщетения възлизащи на близо 2 500 лева. Съставените актове за установяване на административни нарушения на територията на “Държавно горско стопанство-Трън” са 10 броя и още 10 броя в границите на “Държавно горско стопанство-Брезник”.

Снимка: Изпълнителна агенция по горите – архив

Виж също...

Loading...