Близо 2,5 милиона лични документа на български граждани са издадени през 2020 година

През 2020 година са издадени почти 2,5 милиона лични документа на български граждани. Толкова се очаква да бъдат подменени и през следващата 2021 година. С оглед запазване на здравето на хората в условията на пандемия бе взето решението за удължаване на документите за самоличност. Срокът на валидност на личните карти, който изтича до 31 януари 2021 година е удължен с шест месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответния документ. Това не е пречка гражданите да подменят документите си преди изтичането на удължения срок.

Виж също...

Loading...