Пожарникари в област Перник и експерти от Регионална дирекция по горите-Кюстендил извършиха проверки на собственици на гори

През 2020 година мероприятията по защита на горските територии от пожари се извършват съгласно изготвената регионална програма на Регионална дирекция по горите-Кюстендил и годишните планове по член 20 и член 39, алинея 3 от наредба № 8 от 2012 година на Министерство на земеделието, храните и горите и МВР. Извършени бяха проверки  съгласно действащият план за взаимодействие между Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Изпълнителна агенция по горите през 2020 година, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Регионална дирекция по горите-Кюстендил.

По съгласуван план, експерти на Регионална дирекция по горите-Кюстендил, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- Кюстендил и Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник извършиха в областите Кюстендил и Перник 23 проверки на всички собственици на гори с площ над 50 хектара на изготвените „Годишен план с мероприятия за защита на горските територии от пожари“ и „План за действие при горски пожар“ и 18 проверки преди и по време на жътвената кампания по изпълнението на „Годишните планове и готовността за действие при пожар“.

В периода на жътвената кампания в проверките се включиха и горските инспектори на дирекцията. Съвместно със служители на Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” направиха 16 тематични проверки. Обхождаха се местата с висока степен  на пожароопасност и бе акцентирано на спазването на разпоредбите за пожарна безопасност в земеделски и горски територии и обезопасяване на използваната селскостопанска техника.

До края на обявения на територията на Регионална дирекция по горите-Кюстендил пожароопасен сезон (30 октомври) са регистрирани 10 пожара засегнали 325 декара гори. През 2019 година за същия период пожарите са били 75, засегната площ 2 312 декара, от които 20 декара върхово. След 30 октомври 2020 година няма регистрирани нови пожари. Съгласно заложеното в Годишните планове, с обявяването на пожароопасния сезон бе осигурено дежурство от всички собственици, респективно лица, на които горски територии с площ над 50 хектара са предоставени за управление.

В горските територии през 2020 година бе предвидено да се направят и поддържат  21 150 метра минерализовани ивици, 40 570 метра лесокултурни прегради – общо 61 720 метра противопожарни просеки. До момента са направени 41 305 лесокултурни прегради и 28 520 минерализовани ивици – общо 69 825 метра или 113 %.

В държавните и общинските горски територии се извършва поддръжка на горските пътища за осигуряване преминаването на пожарогасителна техника и хора при необходимост. Изградените, съгласно изискванията на действащите горскостопански планове противопожарни депа, са оборудвани с инвентар позволяващ адекватно да се реагира при възникване на пожар. През 2020 година Общините и собствениците на гори от района на действие на Регионална дирекция по горите-Кюстендил, също закупиха необходимото им дооборудване за изградените от тях  противопожарни депа.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...