За храна за Центъра за социални услуги от резидентен тип в Брезник се отпускат до 34 хиляди лева

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги от резидентен тип към Община Брезник е обявена от общинската администрация.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от 1 януари до 31 декември 2021 година. Хранителните продукти ще се финансират със средства от бюджета на Центъра за социални услуги от резидентен тип в Брезник. Максималната допустима стойност на поръчката е до 34 000 лева с ДДС.

Виж също...

Loading...