Семействата в над 60 блока в област Перник вече живеят в по-топли жилища и в по-комфортна среда

1 917 блока са обновени в резултат на изпълнението на мерки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 105 остават за довършване, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Обобщените данни за напредъка по програмата показват, че по 19 сгради се изпълняват строително-монтажни работи, а по други 74 са започнали подготвителни дейности. За още 8 са обявени обществени поръчки за техническо и енергийно обследване. Общият брой на сключените договори за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност с Българската банка за развитие е 2 022.

За всички одобрени за участие в програмата сгради от 16 области в страната предвидените мерки са изпълнени. Сред тях са област Перник с 62 санирани блока и други в още 15 региона на страната. Това са общо 1 149 блока, семействата в които вече живеят в по-топли жилища и в по-комфортна среда.

През настоящата година ще започне работа по новата Програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост на България, която ще обхване не само жилищните, но и публичните и промишлените сгради. За тези мерки са предвидени 2,5 милиарда лева, като най-големият ресурс – 1,7 милиарда лева, ще бъде насочен към санирането на жилища. За първи път програмата ще включва не само панелни блокове, но и еднофамилни сгради.

След изпълнението на дейностите хиляди семейства ще живеят в по-топли и уютни домове през зимата, като ще плащат по-ниски сметки за отопление. Мерките ще имат и екологичен ефект заради по-малко произведена електроенергия и по-малко вредни емисии в околната среда. Изпълнението на програмата ще има и икономически ефект за всички участници в инвестиционния процес – проектанти, строители и доставчици на машини, оборудване, строителни материали, консултанти.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...