Данъчните се похвалиха: С над 700 милиона лева над планираното са постъпленията в Национална агенция за приходите през 2020 година

Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2020 година, което е с над 700 милиона лева над планираното и с над 1,1 милиард повече от предходната 2019 година, отчитат от приходното ведомство. Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той е около 5 % спрямо предходната, допълват от пресцентъра на ведомството.

През 2020 година данъчните приходи възлизат общо на 14 милиарда лева. От тях над 2,6 милиарда лева са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 3,7 милиарда лева от данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7,6 милиарда лева.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 10,6 милиарда лева, като от тях 6,3 милиарда лева са за държавно обществено осигуряване, 2,7 милиарда лева – за здравноосигурителни вноски и 1,5 милиарда лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

„2020, освен всичко друго, се оказа и година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко засегнати, други преживяха подем, но общото е, че независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това“, каза по повод рекордните постъпления в Национална агенция за приходите изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова.

Виж също...

Loading...