Хижата по пътя за Ждрелото на река Ерма ще се отдаде под наем чрез търг с начална цена 551 лева

Недвижимият имот в местността “Пейна воденица” край град Трън предстои да бъде обявен за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване. Решението за това беше прието на последното заседание на трънските общински съветници за 2020 година, съобщиха от Общински съвет-Трън.

Имотът е частна общинска собственост на Община Трън и представлява четири сгради с различни предназначения и площи. С 9 гласа “за” общинските съветници приеха обектът да бъде отдаден за търговска дейност за срок от 10 години. Началната цена на месечния наем е в размер на 551 лева, която е определена след пазарна оценка от оценител на имоти. Кметът на Трън трябва да проведе процедура за отдаването под наем на имота чрез публичен търг с явно наддаване.

Силата на действие на договора за недвижимия имот изтича в началото на настоящата година. След изтичането на договора трябва бъде направен нов търг за отдаване под наем. Това е и причината Общински съвет-Трън да вземе решението, свързано с обекта.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...