34 жители на Трън ще могат да се възползват от нова социална услуга, за която държавата дава 135 490 лева

Нова социална услуга се създава в Трън от началото на 2021 година. Това решение беше прието от Общински съвет-Трън на последното за 2020 година заседание.

Новата социална услуга е за асистентска подкрепа и е държавно делегирана дейност. През 2021 година от нея могат да се възползват 34 потребители. Общият размер на средствата за тези потребители в пограничната община е 135 490 лева. Услугата се администрира в град Трън на улица „Александър Стамболийски“ № 25. Кметът на Трън трябва да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във връзка с предоставянето на услугата и осъществяване на контрола и мониторинга.

С решение № 790 от 30 октомври 2020 година Министерски съвет определи делегираните от държавата дейности, като в точка V – функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определи стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“, който е 3 985 лева на лице за календарна година за 19 993 потребители в страната.

Виж също...

Loading...