Родителите на деца в предучилищната група в Брезник да бъдат освободени от такси за 2021 година

Освобождаване от такси на родителите или настойниците на 4, 5 и 6-годишните деца, в предучилищната група в град Брезник. Това е разписано в проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМД, действаща на територията на община Брезник, научи Zapadno.com от общинския сайт.

Предложението е отправено в докладната от кмета на община Брезник към местните общински съветници. Причините, които налагат приемането на предложения проект са разписани в Закона за предучилищното и училищното образование. Според разпоредбите в закона държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата за 2021 година и механизмът за тяхното разпределение по Общини са регламентирани в края на месец октомври 2020 година от правителството. На Общините се предоставят по 174 лева за всяко дете в предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина или училище. На практика Община Брезник получава определения норматив за всички обхванати в предучилищното образование 4, 5 и 6-годишни деца, пояснява кметът в докладната си.

Проектът цели пълно съответствие с действащото национално законодателство. Очакваният резултат от промените са задоволяване интересите на гражданите от община Брезник, чрез облекчаване разходите на семейства с деца в задължително предучилищно образование. За предлаганите промени ще бъдат необходими минимални финансови средства от местния бюджет.

Ако Общински съвет-Брезник приеме проекто-решението в член 23 на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезник ще бъде създадена нова алинея. Според алинеята родителите или настойниците на 4, 5 и 6-годишните деца, в задължителна предучилищна възраст, ще бъдат освободени от такси за бюджетната година. Досегашният текст в член 23 ще стане алинея 2 към същия, като точка 2 се отменя и текстът придобива следното съдържание: За ползване на детски градини се събират от родителите или настойниците на 1, 2 и 3-годишните деца, месечни такси за храна, както следва: Целодневна форма – 30

В публикацията са използвани снимки от “Трейс Рисорсиз” и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...