Населени места в Брезнишко и Трънско ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 18 – 22 януари

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене,  профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 януари.

Община Брезник

На 19.01.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 21.01.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. / –  Бабица:   С.Бабица

На 18.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 19.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 21.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 22.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Гърло

На 19.01.2021 г.  /09:00 – 12:30 ч. /   На 21.01.2021 г.  /09:00 – 12:30 ч. / –  Конска:   Iv-310, 311  ,  УПИХ-48 Кв.12  ,    Месност Райкова Страна

На 18.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 19.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Кошарево

На 18.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 19.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 21.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 22.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Режанци:   УПИV-282 Кв.30

Община Трън

На 21.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Богойна

На 18.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 22.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,  УПИ VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

Виж също...

Loading...