316 изследвания предвижда националната статистическа програма през 2021 година

316 изследвания ще проведат екипите на Националния статистически институт и органите на статистиката, предвижда националната статистическа програма през 2021 година, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

На своето редовно заседание на 6 януари Министерският съвет прие програмата, както и Отчета за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година. Близо 62 % от новите изследвания са свързани с преодоляване на социално-икономическите ефекти от извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната. Те се фокусират върху заетостта, пазара на труда и субсидираните работни места.

Тази година ще се проведе и най-мащабното статистическо изследване – преброяването на населението и жилищния фонд, данните от което са в основата на изработването на почти всички стратегии за развитие и публични политики у нас. Преброяване ще има и в останалите държави – членки на Европейския съюз.

Националният статистически институт ще продължи да участва в проекти на Европейската комисия, сред които са програмата за европейски сравнения 2021 година, наблюдението на работната сила, статистиката на доходите и условията на живот и други.

Виж също...

Loading...