След наводненията в Трън и Брезник: Жители от двете общини не са подавали заявления за отпускане на еднократна помощ

До момента няма постъпили заявления от пострадали от наводненията жители на общините Брезник и Трън за отпускане на еднократна финансова помощ. Това информираха за Zapadno.com от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане.

В началото на миналата седмица проливните дъждове предизвикаха преливане на няколко реки на територии на общините Брезник и Трън. Множество земеделски земи, дворове и къщи бяха наводнени. Прочетете и вижте още по темата в публикацията: Наводненията от реките в Трънско и Брезнишко през обектива на Zapadno.com – ВИДЕО + СНИМКИ. Държавата изрази готовност да подпомогне пострадали от наводненията с отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 375 лева, но след подаване на заявление.

Разпоредбата на член 16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане  предвижда правна възможност за подпомагане на лица и семейства с цел задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности чрез отпускане на еднократна помощ веднъж годишно. Този вид помощ се отпуска след извършване на преценка на социално-икономическия статус на лицата и семействата, възможностите им за самостоятелно справяне с конкретната ситуация или преодоляването й с помощта на близките. Размерът на помощта е до петкратния размер на гарантирания минимален доход (тоест до 375 лева). Въз основа на подадено от лицата и семействата заявление-декларация по образец в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес се извършва социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, наличието на регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за безработните лица, справка за сключени трудови договори, имотно състояние и други, съгласно изискванията на нормативната уредба, поясниха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане.

След проливните дъждове и последвалите наводнения в Брезнишко и Трънско към момента в дирекция „Социално подпомагане“-Перник и в дирекция „Социално подпомагане“-Трън няма постъпили заявления от пострадали жители на общините Брезник и Трън за отпускане на еднократната помощ.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...