37 жители на община Брезник са на път да се възползват от нова социална услуга, за която държавата осигурява 147 445 лева

Нова социална услуга трябва да се създаде в Брезник от началото на 2021 година. Това решение ще бъде разглеждано от общинските съветници на Брезник по време на заседание на 22 януари, съобщиха от Общинския съвет.

Новата социална услуга ще е за асистентска подкрепа и е държавно делегирана дейност. През 2021 година от нея ще могат да се възползват 37 потребители от общината. Общият размер на средствата за тези потребители в Брезнишко е 147 445 лева. Услугата ще се администрира в град Брезник на улица „Елена Георгиева“ № 16. Кметът на Брезник ще трябва да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във връзка с предоставянето на услугата и осъществяване на контрола и мониторинга, ако Общинският съвет приеме решение за разкриване на новата социална услуга.

Виж също...

Loading...