Ловци и горски служители в Трънско извършиха близо 500 претърсвания за умрели диви свине по горите

В периода 16 ноември – 15 декември 2020 година в Трънско са били извършени 480 броя претърсвания за умрели диви свине от служители на териториално поделение “Държавно горско стопанство-Трън” и ловци от ловно-рибарско сдружение ”Руй”-Трън. По време на претърсванията не са открити умрели диви свине, става ясно от доклад на Областната епизоотична комисия за 2020 година.

Същевременно се упражнява контрол за спазване на мерките за биосигурност от ползватели на дървесина и изпълнители на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост, включително дезинфекция на превозни средства, работно облекло и оборудване. Упражнява се контрол за почистване на отпадъци в места за отдих в горски територии.

По време на ловните излети за дните 18, 21, 22, 25, 28 и 29 ноември и 2, 5, 6, 9, 12 и 13 декември 2020 година са отстреляни 83 броя диви свине. Изпратени са проби за изследване на Африканска чума по свинете в съответните лаборатории на Областна дирекция по безопасност на храните. Не са постъпили проби с положителен резултат за Африканска чума по свинете, става ясно още от доклада.

Виж също...

Loading...