Над 570 акта за административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие

През изминалата 2020 година общо 579 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Основната част от нарушенията – 568, са по Закона за горите и 11 – по Закона за лова и опазване на дивеча, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение миналата година, е 667 кубически метра, от които 162 кубически метра обла строителна дървесина и 505 кубически метра дърва за огрев. От нарушителите са иззети също 27 моторни превозни средства, 59 каруци и 20 бензиномоторни триона.

Снимка: Югозападното държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...