Прокурор, правораздавал в Брезник, е назначен за ръководител на Районна прокуратура-Перник

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „за“ Аделина Борисова-Алексиева за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Перник, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Алексиева има над 22 години юридически стаж. В периода от 1 февруари 1999 година до 19 октомври 2005 година работи като следовател в Окръжен следствен отдел-Перник. От 20 октомври 2005 година е назначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура-Брезник, а от 1 юни 2006 година е прокурор в Районна прокуратура-Перник. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 9 от 14 март 2007 година е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“, считано от 26 март 2007 година. Със заповед на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура-Перник е определена за изпълняваща длъжността районен прокурор от 13 март 2015 година. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 28 от 27 май 2015 година е назначена на длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура-Перник, а с решение на Прокурорската колегия по протокол № 19 от 3 юни 2020 година е определена за изпълняваща функциите административен ръководител, която длъжност изпълнява и към момента.

В концепцията си за стратегическо управление прокурор Алексиева залага цели, които ще доразвият и надградят действащите полезни практики. Тя се ангажира да продължи прилагането на принципите на пълна прозрачност, професионализъм и колегиалност, както и повишаването на качеството на работа, подобряване на взаимодействието между прокурорите и разследващите органи, и институциите. Сред приоритетите са осигуряване на бърза и адекватна реакция на прокурорите по отношение на пострадалите от престъпления и активна работа с конвенционалната престъпност, чрез тясно взаимодействие с разследващите органи и структурите на МВР; съкращаване продължителността на разследване в досъдебната фаза и повишаване качеството на разследването, чрез максимално оптимизиране дейността на разследващите органи и по-голяма активност от страна на наблюдаващите прокурори при упражняването на контрол над разследването. Сред заложените цели за развитие са приоритетна работа на прокурорите както по досъдебните производства с продължителност на разследването над една година и намаляване на техния брой до минимум, така и по досъдебните производства срещу лица с две и повече висящи досъдебни производства и по досъдебни производства със задържани лица.

Виж също...

Loading...