Читалищата в Слаковци, Ноевци и Брезник са включени в програмата за глобални библиотеки и ще срещнат съдействие от местната власт

Продължаване подкрепата от страна на Общински съвет-Брезник и общинската администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество. Това е един от приоритетите, който е посочен в програмата за развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник за 2021 година, съобщиха от Общинския съвет.

Подкрепата ще се изразява чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма “Глоб@лни библиотеки” – България, в която са включени народните читалища в град Брезник и в брезнишките села Ноевци и Слаковци. Създаване на условия за равнопоставеност и преодоляване на информационната и социалната изолираност на децата и младите хора, чрез по-широкия им достъп до модерните информационни и комуникационни технологии, предоставени от тези три читалища е друг приоритет.

В програмата за развитие на читалищната дейност за настоящата година са посочени и други моменти, сред които е и подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване.

Документът ще бъде разгледан от Общински съвет-Брезник на заседание, насрочено за 22 януари.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...