При обходи в Брезник не са били установени просещи и скитащи деца, но пък две малолетни лица са насочени към социалните

Отчетен доклад за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Брезник през 2020 година ще бъде разглеждан от брезнишките общински съветници на заседание този петък, съобщиха от Общинския съвет.

В доклада е записано, че през 2020 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е извършила два обхода съвместно с инспектори от детска педагогическа стая. При обходите няма установени скитащи и просещи деца.

През изминалата година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е насочила към дирекция “Социално подпомагане” две малолетни деца за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. Непълнолетни деца не са били насочвани към социалните от комисията.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...