За щети от наводненията в град Трън и селата Туроковци, Ярловци и Банкя, местната власт е подготвила искане за помощ от държавата

Даване на съгласие за кандидатстване пред Междуведомствена комисия по бедствия и аварии за аварийно изграждане и възстановяване на обекти на територията на община Трън, вследствие падналите проливни дъждове и причинените от тях наводнения ще бъде разглеждано от трънските общински съветници, съобщиха от Общински съвет-Трън.

Докладна за даването на съгласие е входирана от кмета на община Трън Цветислава Цветкова до Общинския съвет, който ще заседава на 28 януари. От документа става ясно, че специална комисия е направила оглед на щетите в града и част от селата в общината след придошлите на 11 януари води. При извършен оглед в града и населените места в общината, комисията е набелязала спешни аварийно-възстановителни работи и представи констативен протокол за нанесените щети за: аварийно изграждане на подпорни стени и мост на река Ерма в град Трън; аварийно възстановяване на подпорни стени на речно корито на река Поток по улица “Петър Асенов“ и между мост на на улица „Владо Васев“ и улица „ Петър Асенов“ в град Трън; аварийно възстановяване и реконструкция на улици в село Туроковци с дължина 160 метра; аварийно възстановяване и реконструкция на улици в село Ярловци с дължина 300 метра; аварийно възстановяване пешеходен мост в село Банкя, който води до помпена станция захранваща град Трън с питейна вода.

Предстои общинските съветници да решат дали дава съгласие да се възложи проектиране за аварийно изграждане и възстановяване на гореописаните обекти на територията на общината, засегнати вследствие падналите проливни дъждове и причинените от тях наводнения.

Прочетете още по темата за наводненията в публикацията: Наводненията от реките в Трънско и Брезнишко през обектива на Zapadno.com – ВИДЕО + СНИМКИ.

Виж също...

Loading...