Пари ще потекат към област Перник за финансиране на проекти чрез Програма за развитие на регионите

Над 7 милиарда лева са предвидените ресурси по Програма за развитие на регионите за периода 2021 – 2027 година, която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са предвидени за модернизация на различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, прехода към зелена енергия и подкрепа на регионалната политика. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на заседание на тематичната работна група, която разработва Програма за развитие на регионите. На него бе одобрен третият актуализиран проект на програмата, след приемането на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, която дава пълна яснота по отношение на ресурсите, с които ще разполага страната ни по линия на финансиране на кохезионната политика. Заместник-министър Николова отбеляза, че бюджетът на новата регионална програма е увеличен с близо с 60 % повече от ресурса по предходните две програми за регионално развитие, за периода 2007 – 2013 и 2014 – 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

2,3 милиарда лева от общия бюджет на Програма за развитие на регионите е ресурсът на Фонда за справедлив преход, който ще се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.. „Новият приоритет за справедлив енергиен преход има за цел да предоставя възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и околната среда в условията на прехода към климатично неутрална икономика до 2050 година“, посочи заместник-министър Николова. На този етап се предвижда фондът да финансира проекти в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, но се водят преговори с Европейската комисия да бъдат включени още поне 8 области в страната.

В новата Програма за развитие на регионите са увеличени с 2 % и средствата по приоритета за градско развитие спрямо предишният период, обясни още зам.-министър Николова. Заложено е този ресурс да бъде фокусиран върху десетте най-големи града в страната, които са основните центрове на растеж. Приоритет за правителството ще бъдат трите северни района за планиране – Северозападен, Северен централен и Североизточен, които ще получат общо 55 % от бюджета на инструмента интегрирани териториални инвестиции, а за южните райони са останалите 45 %, коментира още заместник-министърът. Както досега, ще бъдат подкрепяни и мерки в областта на здравеопазването, социалната политика, туризма, културата и спорта.

„Финансовите ресурси за развитие на регионите от Европейския съюз са изключително важни, за да развиваме нашите територии и региони по балансиран начин и да търсим възможностите за намаляване на различията между тях. Целта ни е да създадем жизнени, икономически силни и устойчиви региони чрез увеличаване на икономическия растеж и насърчаване на териториалното развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции“, каза още заместник-министър Николова.

Предстои третият вариант на програмата да бъде изпратен за преглед и консултации на национално и европейско ниво.

Виж също...

Loading...