През 2020 година в Трън е констатиран един сигнал за непълнолетна бременнa, който е подаден в отдел “Закрила на детето“

През 2020 година Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Трън е взела участие в разрешаването на 4 случая по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца- жертви или в риск от насилие. Това става ясно от доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, който предстои да бъде разгледан от Общински съвет-Трън.

Сред случаите, които са разглеждани през миналата година, е един констатиран сигнал за непълнолетна бременнa, който е подаден от общопрактикуващ лекар в отдел “Закрила на детето” при дирекция “Социално подпомагане”-Трън. Констатирани са и два сигнала за оказано физическо насилие между малолетни деца, подадени от близките на децата, както и един сигнал за оказано физическо насилие от баща върху син. Два от случаите са предадени на прокуратурата, а другите два са подадени на Районно управление-Трън.

През 2020 година Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни е участвала в 3 мобилни акции, съвместно отдел “Закрила на детето” при дирекция “Социално подпомагане”-Трън и полицейски инспектори при Районно управление-Трън. При акциите на територията на община Трън не са установеи просещи и скитащи деца.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...