Община Брезник ще осигурява препитание на 13 асистенти, които да помагат на 37 местни жители

Процедурата за подбор на персонал обяви Община Брезник. Персоналът ще е ангажиран с работа по новата социална услуга за асистентска подкрепа, поясниха от общинската администрация.

Предоставяне на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжността „асистент“. Предвидените работни позиции са 13 и са за 8-часов трудов договор.

Сред изискванията към кандидатите са да бъдат безработни лица, да имат готовност за работа с лица с увреждания и други. Минималното образование, което трябва да имат кандидатите е основно. Условия за стаж по специалността няма, но организирането на процеса на работа и/или в социалната сфера ще се счита за предимство. Подборът за асистенти ще се осъществява чрез оценки по документи и оценки на кандидатите чрез провеждане на интервю. От Общината ще приемат документи за кандидатстване до 8 февруари.

Вчера Общински съвет-Брезник даде съгласието си за създаване на новата социална услуга за асистентска подкрепа. През 2021 година от нея ще могат да се възползват 37 потребители от общината. Общият размер на средствата за тези потребители в Брезнишко е 147 445 лева.

Виж също...

Loading...