Общините Брезник и Трън са с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия

Общините Брезник и Трън са с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към настоящият момент 147 общини в България разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия. Сред тях са и общините Брезник и Трън. В периода 2014 – 2020 година за дейността по финансово подпомагане изработването на бщи устройствени планове на общини от Министерство на регионалното развитие и благоустройството са предоставени трансфери в размер на малко над 18,2 милиона лева.

Общият устройствен план на община Брезник е одобрен с решение от 12 ноември 2018 година на Общински съвет-Брезник. Общият устройствен план на община Трън е одобрен с решение от 30 август 2018 година на Общински съвет-Трън, поясниха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Малко над 4,5 милиона лева са предвидени в бюджета на министерството за финансово подпомагане на Общини за изработването на общи устройствени планове през тази година.

Виж също...

Loading...