Брезнишка фирма участва в реконструкция на пречиствателните станции на Сливен и Нова Загора

Обединението “Нивел Аква ПОСВ”, в което участват “Нивел строй”, “Аква конструкшън” и подизпълнител “Уотър енвайро проджект”, е избрано за изпълнение на реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води в градовете Сливен и Нова Загора, научи Zapadno.com.

Обединението е класирано на първо място в обществена поръчка за възлагане на дейности по реконструкция на съоръженията на ВиК-Сливен. Вече е сключен и договор за изпълнение на дейностите, за които ще отидат 18 740 204 лева и 91 стотинки без включен ДДС или 22 488 245 лева и 89 стотинки с ДДС. Сред дейностите, които фирменото обединение трябва да извърши са реконструкция на стопанства, изграждане на сгради, ремонт и рехабилитация на съществуващи съоръжения и други.

Изпълнението на строителството е по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, става ясно от съобщение на сайта на фирма “Нивел Строй”.

Проектирането и авторският надзор е възложено на проектантски екип от “Уотър енвайро проджект” ЕООД. Строителството ще се изпълнява от „Нивел Строй“ ЕООД , а „Аква конструкшън ЕООД ще изпълни доставка и монтаж на технологично оборудване. Седалището на фирма “Нивел Строй” е в Брезник, но адресът за кореспонденция се намира в столичния квартал “Хладилника”. Фирмата работи и по други обекти в различни райони на страната.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...