Кметът на Трън с 2 300 лева месечно възнаграждение и допълнителни пари за стаж и професионален опит, от които ще се правят удръжки

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Трън бе определен с решение на Общинския съвет на провелото се вчера заседание. С 10 гласа “за” докладната, свързана с месечната заплата бе гласувана и приета, съобщиха от Общински съвет-Трън.

С решението си местния мини парламент определи месечното възнаграждение на кмета на Трън да е в размер на 2 300 лева, считано от 1 януари 2021 година. Към основното месечно възнаграждение се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер 1 на сто за всяка прослужена година. От начисленото възнаграждение от 2 300 лева и допълнителните пари за трудов стаж и професионален опит се правят удръжки за сметка на осигуреното лице за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в Община Трън, става ясно от решението на Общинския съвет.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...