Райони в селата Гоз, Долна Секирна, Режанци, Лялинци, Туроковци и Ярловци ще са засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене,   профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 1 – 5 февруари.

Община Брезник 

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / –  Гоз: Мах.Логатор, Къща, Мах.Доганджи

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / –  Долна Секирна: МТП Д. Секирна

На 02.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 03.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / – Режанци: УПИ V-282 Кв.30

Община Трън 

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Лялинци:  I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26, УПИ VIII-206 Кв.18, Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / – Туроковци: XVI-4, 5, Кв.1, Вила

На 03.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /  На 04.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / – Ярловци

Виж също...

Loading...