Над 20 пожара са възникнали в област Перник от началото на отоплителния сезон, но няма загинали хора

23 пожара от началото на отоплителния сезон до момента в Пернишка област. Няма загинали хора, нанесени са материални щети на сгради, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

23 пожара са гасени от огнеборците в регион от началото на отоплителния сезон до момента. Основните причини са неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин. Възникналите пожари са основно в жилищни сгради. Няма загинали хора, но са нанесени множество материални щети.

От анализа на възникналите пожари през последните години Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник прави извод, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца.

Във връзка с превенцията на пожари свързани с отоплителния сезон, са проведени 81 броя беседи и публикации. За намаляване броя на пожарите, причинени от неправилното използване на отоплителни, нагревателни уреди и електрически инсталации на областната и общинските администрации е предоставена разработена от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и МВР брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“ за публикуване в техните сайтове. Създадена е организация за разпространение на разработената брошура до всички учебни заведения на територията на областта, чрез Регионално управление на образованието-Перник. При осъществяване на контрол, огнеборците използват възможността за провеждане на информационно-разяснителна дейност в проверяваните обекти.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване живота на хората и имуществото им, специалистите препоръчват:

  • Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители !
  • Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа !
  • Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди !
  • Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности !
  • Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар !
  • Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар !
  • Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“ и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност !

При пожар незабавно се обадете на телефон 112. Ако пожарът е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на Областна дирекция МВР-Перник в сайта на МВР.

Виж също...

Loading...