225 човека със средно образование в област Перник стоят без работа, други 76 лица, но с висше образование имат същия проблем

Общо 225 човека до 29-годишна възраст със завършено средно образование са регистрирани като безработни лица в област Перник към края на 2020 година, съобщиха от Агенция по заетостта.

Регистрираните безработни лица до 29 години на трудовата борса в област Перник са общо 381, от които 76 са с висше образование, 225 са със средно образование, 38 са с основно образование, а 42 – с начално и по-ниско.

Статистиката показва още, че към 31 декември 2020 година в област Перник са регистрирани 13 безработни лица до 24-годишна възраст. До същата възраст, но със средно образование са 91 безработни и 16 човека с основно образование.

Виж също...

Loading...