Община Трън е изкарала над 250 хиляди лева от сключени 521 договора за наем на имущество, жилища и земя през миналата година

Приходите от наеми на общинско имущество и земя за Община Трън през 2020 година възлизат на 253 167 лева и 90 стотинки. Това става ясно от отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2020 година.

През 2020 година в община Трън са съставeни общо 1 402 броя акта за общинска собственост. За имоти публична общинска собственост са съставени 365 броя акта, като 364 от тях са за земеделски земи, а 1 за имот в регулация. За частна общинска собственост съставените актове са 1 037, като 1 033 от тях са за земеделски земи, а 4 за имоти в регулация.

През миналата година постъпленията от наеми на общинско имущество и жилища са в размер на 54 506 лева. Приходите от наем на земя са в размер на 198 661 лева и 90 стотинки. Общо приходите от наем на общинско имущество, жилища и земя са 253 167 лева и 90 стотинки. За сравнение през 2019 година приходите от тези пера са били 189 180 лева и 9 стотинки, а през 2018 година – 229 415 лева и 62 стотинки.

Към 31 декември 2020 година Община Трън няма приходи от концесии, както и сключени договори за концесия. Общият брой на сключените договори за наем в Община Трън през 2020 година е 521
броя, става ясно от отчета.

В отчета не се посочват приходите от предоставяне на сечища за дървесина, реализирани от общинско предприятие “Трънска гора”.

Виж също...

Loading...