Строителството в област Перник е генерирало над 145 милиона лева приходи за 2019 година

По окончателни данни през 2019 година приходите от дейността на строителните предприятия в област Перник са 145,5 милиона лева, като спрямо 2018 година намаляват с 5,7 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 133,3 милиона лева, като при жилищните сгради е отчетено намаление с 20,5 %, докато при нежилищните сгради – увеличение с 29,4 % спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 12,2 милиона лева, като спрямо 2018 година нарастват с 45,4 %. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 58,4 %, а на жилищни сгради – 41,6 %.

През 2019 година приходите от сградно строителство в област Перник са 62,3 милиона лева, като се увеличават с 1,4 % спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 56 %, а от строителство на жилищни сгради – 44 % от общите приходи от сградно строителство.

В област Перник приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции намаляват с 10,4 % спрямо 2018 година до 83,2 милиона лева. Относителният дял на гражданското строителство е 57,2 % от общите приходи на строителните предприятия.

Виж също...

Loading...