4,117 декара частни гори край село Садовик вече са държавни след като са продадени през миналата година

През миналата година частен имот в землището на брезнишкото село Садовик, което е в района на “Държавно горско стопанство-Брезник”, е бил закупен от Югозападното държавно предприятие, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на звеното.

Площта на закупения имот в землището на Садовик е 4,117 декара, а горите са издънкови от габър, с ниска продуктивност. Цената за 1 декар, на която е сключен договорът за закупуване, е 301 лева и 19 стотинки.

От 4 февруари Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. За трети път държавата обявява кампания за изкупуване на частни гори, като заделените средства тази година, с които ще разполагат шестте държавни предприятия в страната, са 2 милиона лева, поясниха от пресцентъра Югозападното държавно предприятие.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не по-голяма от 30 декара. Това ще позволи купуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти под 1 декар, в случай че такава е площта при възстановяване на собствеността му. Държавата няма да купува гори, които са били предмет на замени или покупко-продажба през последните 2 години.

През 2020 година в рамките на предвидения финансов ресурс Югозападното държавно предприятие закупи 94 частни горски имота с обща площ от близо 400 декара. На интернет страницата на предприятието – www.uzdp.bg е публикувана информация за единичните цени на 1 декар, на които са сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през миналата година.

Виж също...

Loading...