За ремонт на пътя до манастира в село Лева река ще може да се кандидатства след решение на Общински съвет-Трън

Общински съвет-Трън даде съгласието си Местна инициативна група “Трън – Брезник – Божурище” да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън”, става ясно от протокол от провелото се на 28 януари заседание на общинските съветници.

При евентуално финансиране на проектното предложение Местната инициативна група трябва да изпълни строително-монтажните дейности на път, който е общинска собственост при спазване на националното законодателство. Решението за одобрение на кандидатстването по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година е одобрено с 10 гласа “за” от присъствалите общински съветници.

През 2020 година Zapadno.com запозна читателите си с намерението да бъде ремонтирана пътна отсечка до манастира в село Лева река. Прочетете още по темата в публикациите: В Трънско: Чрез местата за молитва има възможност да се асфалтира път в малките села и За ремонт на пътя до манастира в село Лева река предлагат сумата да бъде около 200 хиляди лева с ДДС.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...