Прецизирането на населените места в планински и други райони, които подлежат на субсидиране от държавата ще се случи чрез законови промени

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите предстои да бъде съгласуван от правителството през месец юни, предаде репортер на Zapadno.com.

Вносител на проекта е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В настоящите разпоредби на наредбата липсва ясна и точна методика, по която да се разпределят предвидените в държавния бюджет средства за компенсации и субсидии и с оглед на прозрачност и конкретни правила, по които се извършва разпределението, като такава следва да бъде изготвена. С въвеждането на методика в наредбата се цели по-оптимално и ефективно използване на определените в централния бюджет средства за компенсации и субсидии от Общините в страната и съответно превозвачите, с които имат сключени договори и които изпълняват задължения за извършване на обществени услуги. С предстоящото изменение на наредбата се предвижда прецизирането на населените места в планински и други райони, които подлежат на субсидиране със средства от държавния бюджет. Тази необходимост е във връзка с множество сигнали от общини, на чиято територия има населени места с много малък брой жители, а някои почти обезлюдени, превозите до които са изключително нерентабилни, но същевременно същите не фигурират в приложение № 2 към член 3, алинея 1 от Наредба № 14 от 1 април 2003 година за определяне на населените места в селски и планински райони (Наредба № 14), което се използва за изчисляване на междуселищния пробег, подлежащ на субсидиране със средства от държавния бюджет. Наредба № 14 е издадена във връзка с одобряването на проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие. Внасянето за разглеждане от Министерски съвет е предвидено за месец юни 2021 година, става ясно от оперативната програма на правителството за периода 1 януари – 30 юни.

Виж също...

Loading...