Близо 300 ученици в област Перник се обучават само на хартия, а други 10 986 – чрез електронна среда

Регионалното управление по образованието-Перник се справи успешно с безпрецедентните предизвикателства, пред които през 2020 година беше изправена системата на образованието. С обявяване на извънредното положение в Република България на 13 март 2020 година, Регионалното управление по образованието-Перник, заедно с училищните екипи, създаде условия за прилагане на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние, съобщи началникът на звеното Ваня Коконова, цитирана от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В електронното обучение се включиха 99 % от общо 10 821 ученици в училищата в региона, като 98 % от тях са се обучавали от разстояние, а 1 % са получавали материалите си на хартиен носител. Само 1 % от всички ученици от областта не са обхванати в обучението от дистанция, като основните причини са невъзможността да бъде осъществена връзка с родителите и отсъствие на семействата на адреса по местоживеене. Необичайната ситуация провокира педагогическите специалисти да проявят креативност при организирането и осъществяването на обучението от разстояние. С подкрепата на екипа на Регионалното управление по образованието-Перник е създадена възможност за постоянен обмен на информация, ресурси, практики, презентации, мнения, идеи между учителите.

В пандемичната обстановка, при стриктно спазване на всички наложени мерки, успешно бяха проведени държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и държавният план-прием. Въпреки създадената организация за присъствено обучение през учебната 2020/2021 година, от 30 ноември обучението отново премина в електронна среда от разстояние. В него са включени 10 986 ученици, а необхванати са само 30 ученици, което е 0,27 % от общия им брой. За 287 от учениците материалите за обучение се предоставят на хартия.

Виж също...

Loading...