Работещи в училищата и детските градини в област Перник с по-висока заплата от началото на 2021 година

С 15,57 % се вдигна заплатата от началото на тази година на педагогическия персонал в училищата и с 15,17% са повишени заплатите на персонала в детските градини в област Перник, сподели началникът на Регионално управление по образованието-Перник Ваня Коконова. Увеличението на заплатите на педагогическите специалисти за последните четири години е 107,77 % за училищата и центровете и 105,41 % за детските градини. Увеличението на заплатите на непедагогическия персонал за същия период е над 66 %, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Ваня Коконова сподели още, че с отпуснати средства от Министерство на образованието и науката през месец декември са поръчани и раздадени на 28 училища през януари общо 64 въздухопречистватели.

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са формирани 27 екипи за обхват, в състава на които са включени общо 252 представители на училища, детски градини, Общини, Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник, Областна дирекция МВР-Перник и Регионално управление по образованието-Перник, от тях: 80 са от училища, 51 от детски градини, 38 от общини, 42 от Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник, 31 от Областна дирекция МВР-Перник и 10 от Регионалното управление по образованието-Перник. Работата по Механизма е била съобразена с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки.

Снимка: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...