Изплащането на всички месечни помощи ще стартират от утре, 16 февруари

На 16 февруари започва изплащането на всички месечни помощи, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

От утре ще се изплащат месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по член 7 от Закона за семейните помощи за деца, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на член 8 от Закона за семейните помощи за деца, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на член 8д от Закона за семейните помощи за деца, месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия по реда на член 8е от Закона за семейните помощи за деца, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по член 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст) на правоимащите лица.

Виж също...

Loading...